HILMAn vuoden 2017 hankintatilastot on julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut keskeisiä tilastotietoja HILMAssa vuonna 2017 tehdyistä hankintailmoituksista.

Vuonna 2017 HILMAssa julkaistiin 15 709 ilmoitusta, joista yli puolet oli kansallisia hankintailmoituksia. Kansallisten hankintailmoitusten, EU-jälki-ilmoitusten, sote-jälki-ilmoitusten, käyttöoikeussopimusten jälki-ilmoitusten ja erityisalojen EU-jälki-ilmoitusten perusteella laskettu hankintojen arvo oli yli 14 miljardia euroa.

Kunnat, kuntayhtymät ja muut aluetason viranomaiset muodostivat suurimman hankintayksiköiden ryhmän. Niiden hankintailmoituksia julkaistiin 8 990 kappaletta.

Hankintalajeittain eriteltynä vuonna 2017 hankittiin eniten palveluita.

Vuoteen 2016 verrattuna hankintailmoitusten kokonaismäärä väheni noin 1 600 kappaleella. Laskua selittää kansallisten kynnysarvojen kohoaminen. Kynnysarvojen muutoksen johdosta kansallisia hankintailmoituksia julkaistiin aikaisempaa vähemmän.

Lisää aiheesta 

Muualla verkossa 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa