Hyppää pääsisältöön

VTV selvitti julkisten hankintojen mahdollisuuksia tehokkaamman innovaatiotoiminnan edistämisessä

Innovatiiviset hankinnat ovat osa hallitusohjelman ja kansallisten innovaatiostrategioiden tavoitteita. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, miten julkisia hankintoja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin innovaatiotoiminnan edistämisessä.

VTV:n arvio perustuu tarkastuksiin ”Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit” ja ”Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa”.

VTV lausuu suosituksenaan julkisten hankintojen innovatiivisten toimintamallien osalta ensinnäkin, että Innovatiivisia hankintoja toteuttavien organisaatioiden on pystyttävä määrittelemään innovatiivisen hankinnan käsite, jotta tällaisista hankinnoista voitaisiin muodostaa yhteinen näkemys ja jotta innovatiivisille hankinnoille asetettuja tavoitteita voitaisiin tulkita, todentaa tai mitata.

Toisekseen VTV toteaa, että innovatiivisten hankintojen toimintamallit koostuvat innovaatioita edistävistä hankintamenettely- ja sopimusmalleista, erilaisista vuorovaikutuksellisista toimintamalleista sekä riskinhallinnan toimintamalleista. Hankinnoista vastaavien organisaatioiden tulisi soveltaa näitä hyviä toimintamalleja nykyistä systemaattisemmin.

Innovaatiostrategian toteuttamisen julkisissa hankinnoissa osalta VTV suosittelee tarkempaa käsitteiden ja tavoitteiden määrittelyä, vastuutahojen määrittelyä, yhteistyön tiivistämistä ja laajempaa strategisen ajattelutavan omaksuntaa.

Tutustu selvitykseen tarkemmin tästä (VTV:n tiedote)