Sähköisen laskutuksen direktiivin implementointi liikkeelle

Valtiovarainministeriö on asettanut 18.10.2017 työryhmän valmistelemaan Euroopan unionin direktiivin 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa kansallista toimeenpanoa. Työryhmän tarkoituksena on myös tarkastella sähköisen laskutuksen muuta kansallista kehittämistä.

Sähköistä laskutusta julkisissa hankinnoissa koskeva direktiivi säätää siitä, että EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa hankintayksikön tulisi jatkossa pystyä vastaanottamaan tiettyä standardia vastaavat sähköiset laskut. Direktiivin kansallisen toimeenpanon määräaika on 27.11.2018.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö osallistuu direktiivin implementointia koskevaan valmisteluryhmän työhön: johtava lakimies Katariina Huikko työryhmän jäsenenä ja lakimies Jonna Törnroos sihteeristössä. Työryhmän toimikausi on 1.10.2017 - 30.6.2018.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa