Hyppää pääsisältöön

Rikosrekisteriotteita saa nyt Oikeusrekisterikeskukselta

Uuden hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön (1397/2016) tultua voimaan Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita hankintamenettelyä varten. Rikosrekisteriote annetaan esitettäväksi hankintayksikölle.

Otteen hinta on 12 euroa.

Rikosrekisteriotteet ja siirtymäkausi - muistathan ohjeistuksemme

Vanhan hankintalain aikana, 18.4.2016 alkaneella siirtymäkaudella rikosrekisteriotteita ei vielä ollut mahdollista toimittaa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö suositteli pyytämään tarjoajalta vakuutusta siitä, että sitä tai sen johtohenkilöitä ei rasita pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoajan tuli myös tällainen vakuutus tarjouksensa osana toimittaa.

Hankintasopimuksiin suositeltiin kirjatavaksi ehto, jonka mukaan toimittajan tulee sopimuskauden aikana toimittaa hankintayksikölle asiaan kuuluvat rikosrekisteriotteet heti, kun ne ovat teknisesti saatavilla. Kun otteet on toimitettu hankintayksikölle, tulee ne myös hankintayksikön tarkastaa.

Jos otteita ei toimiteta tai jos niistä ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, tulee tästä hankintasopimuksen irtisanomisperuste. Hankintasopimuksessa tulisi siis olla kirjaus siitä, että se on irtisanottavissa päättymään välittömästi, jos otteita ei toimiteta tiettyyn hankintayksikön määrittelemään ajankohtaan mennessä taikka jos niistä ilmenee, että toimittajaa tai tämän johtohenkilöitä rasittaa jokin hankintalain pakollisista poissulkemisperusteista.

Lisää aiheesta