Hyppää pääsisältöön
Tutustu Kuntaliiton yleiskirjeeseen

Liikennepalvelulaki vaikuttaa myös hankintoihin

Laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee asteittain voimaan 1.10.2017 alkaen. Muutokset koskevat lakisääteisiä henkilökuljetuksia (koulukuljetukset, vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset) sekä muita kuljetuksia.

Julkisten hankintojen osalta lakimuutos vaikuttaa mm. hankinnan suunnitteluun, sisällön määrittelyyn, hankintamenettelyyn ja sopimuskauteen. Kuntaliiton yleiskirjeeseen 18/2017 on kerätty keskeisiä huomioitavia seikkoja näihin liittyen.

Uuden lain voimaantulo on hyvä huomioida jo nyt kilpailutettavissa sopimuksissa siten, etteivät muutokset aiheuta sellaisia sopimusmuutoksia, jotka muodostuisivat hankintalain 136 §:n tarkoittamiksi olennaisiksi muutoksiksi. Lain muutos voikin olla hyvä huomioida sopimuskaudella esimerkiksi optioina.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa