Tervetuloa JHNY:n uudistuneille verkkosivuille!

Hankintalain uudistuksen myötä myös JHNY:n ylläpitämät hankinnat.fi uudistui. Uudistus koskee sivuston sisältöä ja ulkoasua.

Uudistuneet sivut on päivitetty vastaamaan uutta hankintalainsäädäntöä. Sivustolta löytyy hankintalakien keskeinen sisältö. Koska hankintalain voimaantulo aikaistui huomattavasti ennakkotiedoista, sivusto ei ole vielä täysin valmis 1.1.2017. Sivustoa päivitetäänkin jatkuvasti alkuvuoden aikana. Päivitystyö koskee erityisesti ruotsinkielisiä sivuja.

Näin käytät uusia sivujamme

Uusi hankinnat.fi jakaantuu kahteen osaan. Osat on erotettu toisistaan valikoilla.

Ylävalikosta löytyvät vaihtuvasisältöiset sivut, kuten vieraskynät ja ajankohtaiset tiedotteet. Alempaan valikkoon on koottu hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön keskeinen sisältö. Tässä osiossa sisältö on jaettu käsikirjatyyppisesti koskemaan mm. yleistä hankintalain soveltamisalaa, EU-hankintoja, kansallisia hankintoja, sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja, käyttöoikeussopimuksia ja kaikille hankinnoille yhteisiä säännöksiä. Erityisalojen hankintasäännöksille on myös avattu oma osionsa.

Anna meille palautetta!

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ottaa mielellään vastaan palautetta uudistuneista verkkosivuista. Jos havaitset sivustolla päivitystarpeita, voit halutessasi ottaa yhteyttä julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelusähköpostiin: hankinnat@kuntaliitto.fi.