Toimialakohtaisia ohjeita

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden hankinnan tavoitteena on tyytyväinen terveyspalveluiden asiakas. Terveyspalveluiden hankinnassa on otettava huomioon mm. potilastietojen käsittelyn sekä rekisterinpidon hankintasopimukselle asettamat vaatimukset.

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Julkaisuja ja ohjeita