Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Kahden viimeisen vuoden aikana olemme huomanneet, että vaikka elämä voi yllättää, yksi asia pysyy: Kunta huolehtii kuntalaistensa hyvinvoinnista niin arkena kuin poikkeuksellisina aikoina, ja kuntien rooli hyvän elämän turvaajana on vain korostunut kriisien keskellä. Kun kohtaamme haasteita, näemme

Kuntademokratiaverkoston blogi
Ulla Karvo

Sota on tullut Eurooppaan! Tätä tilannetta ei haluttu uskoa tulevaksi! Jälkiviisaat ovat tosin todenneet, että ennusmerkit olivat nähtävissä jo pitkään. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen uskottiin, että Venäjän uudessa hallinnossa lähennyttäisiin länsimaista demokratiaa. Talouden osalta tehtiin

Kirjoittaja

Syksyllä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti Euroopan unionin tilaa käsittelevässä puheessaan, että vuosi 2022 julistetaan Euroopan nuorison teemavuodeksi. Puheessa hän nosti esiin nuorten hankalan aseman maailmanlaajuisen koronapandemian aikana, ja hän lainasi komission entisen

Kirjoittaja

Olin maaliskuun alussa pitkästä aikaa työmatkalla. Tapasimme Kuntaliiton EU-asiantuntijoiden delegaatiolla Strasbourgissa suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä ja komissaari Jutta Urpilaisen. Matka toteutettiin osana Kuntaliiton Brysselin toimiston 30-vuotisjuhlavuotta. Vierailun tarkoituksena
Kirjoittaja

Lainvalmistelun taso on kestopuheenaihe. Hyvä lainvalmistelu edellyttää valmistelukoneiston riittävää taloudellista resurssointia ja osaamista. Hyvin tehty työ vaatii aikaa ja asioiden tarkastelua laajasta näkökulmasta. Ministeriön virkamiesten työpöytä on liian suppea foorumi valmistelutyölle

Päivi Väisänen-Haapanen

Osallisuus näyttäytyy kuntalaisille hyvin monin tavoin, kuten mukana olemisena, osana yhteisöä, osana isompaa kokonaisuutta, mahdollisuutena tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään ja elinpiiriään koskeviin asioihin, päästä palvelujen piiriin ja vaikuttaa niihin. Olla aktiivinen ja osana yhteisöä

On huolestuttavaa, että muutaman viime vuosikymmenen aikana kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on noussut noin 4000:lla, ja huostassa olevien lasten määrä noin 5000:lla. Huostaanotosta ja sijaishuollosta on tullut ikään kuin ensisijainen palvelu tietyissä tilanteissa, vaikka ne on säädetty

Kirjoittaja

Lähiajat tulevat varmuudella olemaan erittäin opettavaisia ja huolestuttavia kyberturvallisuuden kannalta. Jo vuosia matala-asteisena verkoissa käynyt sota kiihtyy ja saa yhä vakavampia muotoja, kun se eskaloituu seurauksena Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tilanne vaikuttaa myös Suomeen ja tulemme

Kirjoittaja

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n tuorein raportti julkaistiin 28. helmikuuta. Se käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista muutoksiin ja haavoittuvuutta. Raportin mukaan helleaallot, kuivuus ja metsäpalot ovat yleistyneet ympäri maailman, mikä vaikuttaa kaikkiin luonnon

Kirjoittaja

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät vajaa vuosi sitten. Maan hallitus päätti kuitenkin puoliväliriihessä, että vastuu työllisyyden hoidosta siirtyy pysyvästi kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilujen luonne muuttui. Kuntakokeiluista ei suoraan siirrytä pysyvään työllisyydenhoidon