Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Hankehumppa on kunta-alalla tuttua. Termillä viitataan siihen, että kunnalle keskeistä toimintaa rahoitetaan perusrahoituksen sijaan hankerahoituksen turvin. Sitä myöten toiminta on projektiluontoista ja väistämättä lyhytjänteistä. EU-hankehumppa on tästä askeleen pidemmälle viety kauhukuva. EU

Kirjoittaja

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus alkoi suurin toivein neljä vuotta sitten. Uudistusta haluttiin valmistella parlamentaarisesti, jotta työ etenisi yhteisymmärryksessä. Näin ei lopulta käynyt, kun ympäristöministeriö päätyi kriittisen lausuntopalautteen ja poliittisen väännön jälkeen viemään

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä tai vielä laajemmin paikallisen kansalaistoiminnan tämänhetkistä tilaa voi - ja kannattaa - tarkastella laajasta näkökulmasta. Kunnissa kansalaistoiminta kiinnittyy useiden eri toimialojen ja lautakuntien työhön. Käynnissä oleva rakenneuudistus haastaa miettimään

Kirjoittaja

Keskeiset suhdanne-ennusteita julkaisevat laitokset ovat jo päivittäneet ennusteensa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansantalouden ennusteet vuodelle 2022 ovatkin muuttuneet BKT:n ja hintaennusteiden osalta reippaasti. Venäjän Ukrainaan kohdistaman sodan ohella talousennusteita on

Kirjoittaja

Digitalisaatio on muutos, jossa hyödynnetään teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia tehdä asioita uusin tavoin. Digitalisaatio on ensisijaisesti jotain muuta kuin tekniikkaa ja teknologiaa - pohjimmiltaan siinä on kyse ihmisestä. Digitalisaatio haastaa ihmisen kykyä muutokseen, kokeilemiseen ja

Kirjoittaja

Eurooppa-päivää vietetään vuosittain 9.5. Juhlapäivän alkuperä juontaa Ranskan ulkoministeri Schumanin julistukseen 9.5.1950, jolloin luotiin pohja eurooppalaiselle yhteistyölle. Taustalla oli raskas toinen maailmansota, ja eurooppalaisella yhteistyöllä haluttiin vahvistaa rauhaa ja turvallisuutta

Kirjoittaja

Lukiokoulutuksen järjestämislupa voidaan lukiolain mukaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Myös valtion oppilaitoksissa voidaan järjestää lukiokoulutusta. Lukiokoulutuksen järjestäjät ovatkin hyvin moninainen joukko. Yksityiset lukiokoulutuksen järjestäjät

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Digipalvelulaki on vakiinnuttanut paikkansa kuntien sääntelypaketissa. Valtiovarainministeriön vuodenvaihteessa 2021-2022 tekemä kysely digipalvelulain toimeenpanosta toi kuitenkin esiin, että laki mielletään ennen kaikkea saavutettavuuslaiksi. Saavutettavuuden suhteen on kunnissakin tehty

Olli Riikonen
Kirjoittaja

Kuntien valtionosuuksiin tulee vuoden 2023 alusta alkaen kokonaan uusi laskentatekijä: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-kerroin. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeenkin. Myös hyvinvointialueille on