Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Digitalisaatio koskettaa koko kunnan toimintaa monin eri tavoin, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen. Se muokkaa tapaa toteuttaa kunnan palveluja ja tapaa tehdä työtä kunnassa. Digitalisaation avulla voidaan yrittää vahvistaa demokratiaa - tai heikentää sitä. Kuntavaaleissa ehdokkaat haluavat

Kirjoittaja

Neljä vuotta ei ole pitkä aika kunnan kehityksessä, mutta jo siinä kuntapäättäjä voi nähdä oman työnsä jäljen. Yksin ei kukaan kuitenkaan kuntaansa rakenna. Kuntalaisten palvelu on yhteistyötä, jota tehdään lautakunnassa, hallituksessa, valtuustoryhmässä, valtuustossa, ja myös seudun tai maakunnan

Kirjoittaja

Vuosi 2020 oli Kuntaliitolle monella tapaa sekä poikkeuksellinen että historiallinen. Otimme monia suuria harppauksia niin koronapandemian tuomien muutosten siivittäminä, kuin myös organisaatiouudistuksen myötä. Globaali koronapandemia vaikutti kokonaisvaltaisesti meistä jokaiseen ja on haastanut

Marko Nurmikolu

Hallintolain kuulutussääntelyssä (432/2019) julkiset kuulutukset siirrettiin virastotalojen fyysisiltä ilmoitustauluilta viranomaisten yleisille verkkosivuille. Julkipanomenettely oli vuosikymmenet vakiintunut tiedoksiantotapa monissa ympäristönkäyttöön liittyvissä asioissa. Menettelyn keskeisenä

Kirjoittaja

On jälleen se aika vuodesta, kun lasketaan viikkoja, päiviä ja jopa minuutteja sekä tuijotetaan TV-ruuduissa perustuslakivaliokunnan suljettua ovea. Kyse on tietysti sote-uudistuksesta ja siitä, ehtiikö eduskunta hyväksyä massiiviset sote-lakipaketit ennen kesän istuntotaukoa. Aikataulu ei ole

Kirjoittaja

Meillä on kunnallisessa päätöksenteossa nuorisovaltuustot, joiden tehtävänä on kuntalain mukaan turvata nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätösten kulkuun. Nämä nuorisovaltuustot ovat toki nuorille erinomainen tapa tulla kuulluksi, mutta lasten ja nuorten osallistuminen ei rajoitu tähän. Miten

Kirjoittaja

Kunnan yksi kuntalain mukaisista perustehtävistä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Mitä tämä hyvinvoinnin edistämisen tehtävä pitää lasten ja nuorten osalta sisällään? Monesti ensimmäinen mielikuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vie ajatukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

Opiskeluterveydenhuollon opas on uusittu vuonna 2020 ja päivitetty alkuvuodesta 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 16.4 2021 opiskeluterveydenhuollosta kuntainfon taatusti havahduttavalla otsikolla ”Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset”. Päivitettyyn

Mikko Mehtonen
Kirjoittaja

Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa yksi keskeinen kysymys on sen toteuttamisen aiheuttamat muutoskustannukset. Hallituksen esityksessä muutoskuluiksi on tunnistettu muun muassa palkkaharmonisoinnin, ICT- ja tiedonhallintajärjestelmien muutosten, sopimusten siirron sekä hallinnollisen

Kirjoittaja

Koronapademia muutti aikatauluja niin, että huomenna alkava hallituksen kehys- ja puoliväliriihi ehditään pitää ennen kuin yhtään ääntä kevään kuntavaaleissa on annettu. Tämä nostaa entistäkin läpinäkyvämmin esille myös Marinin hallituksen kuntapolitiikan uskottavuuden ja kunnille jo

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Valtiovarainministeriö valmistelee poliittisia linjauksia kuntien uudistumisen tukeen ja samanaikaisesti Kuntaliitto pohtii omaa tukeaan tulevaisuuden kunnille. Tärkeää on nostaa esiin kaikista keskeisin hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä elinvoiman kehittämisen väline eli kokemus-, asiakas- ja

Osaamistason nosto yhdistetään yleensä koulutustason nostamiseen. Ajatellaan, että osaamisen taso kohoaa vain korkeakoulutuksella. Huomiotta jää tällöin ammatillisen koulutuksen rooli ja merkitys väestön osaamistason nostamisessa. Ammatillinen koulutus tuottaa osaajia työelämään ja tarjoaa