Päivi Väisänen-Haapanen

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @HaapaPaivi 

Päivi Väisänen-Haapanen

Syksyn saapuminen innostaa miettimään, mitä uutta olisi hienoa ja tarpeellista oppia ja mikä toisi merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä omaan arkeeni, työhöni tai koulutuspolulleni. Vapaan sivistystyön oppilaitosverkko on varsin kattava ja koulutustarjonta monipuolinen, mikä tukee koulutuksen

Päivi Väisänen-Haapanen

Osallisuus näyttäytyy kuntalaisille hyvin monin tavoin, kuten mukana olemisena, osana yhteisöä, osana isompaa kokonaisuutta, mahdollisuutena tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään ja elinpiiriään koskeviin asioihin, päästä palvelujen piiriin ja vaikuttaa niihin. Olla aktiivinen ja osana yhteisöä

Päivi Väisänen-Haapanen

Vuodet 2020 ja 2021 ovat koetelleet monia toimintoja, myös kansalaisopistoja. Epävarmat ja muuttuvat tilanteet, koko Suomea koskeneet rajoitukset sekä alueelliset ja paikalliset suositukset koronatilanteesta riippuen ovat vaikuttaneet opistojen elämään monin tavoin. Digiosaaminen on kasvanut

Päivi Väisänen-Haapanen

Kunnat vastaavat perusopetuksen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden muodostaminen kasvattaisi entisestään sivistyspalvelujen järjestämisen painoarvoa ja vaikuttaisi merkittävästi kuntiin ja kuntien talouteen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä sisältää valtaosan perusopetuksen

Päivi Väisänen-Haapanen

Kuinka hyvin toteutuu kuntalaisten yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kunnan palvelujen ja toimintojen suunnitteluun sekä vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon? Kunnissa osallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota ja tehty toimenpiteitä osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi

Päivi Väisänen-Haapanen

Suomi siirtyi uuteen aikaan, kun hallitus totesi 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Jo tätä ennen oli päätetty, että käytännössä kaikki yleisötapahtumat kielletään. Lähiopetus on keskeytetty ja tilat suljettu myös taiteen perusopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa