kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.

kehyskunta

Laukaan kunnantalon työhuoneessani istun usein saman pöydän ympärillä yrittäjien kanssa. Haluan tietää, mitä yrittäjille kuuluu, mitä hankkeita on menossa ja mitä yrittäjät meiltä kuntana odottavat. Monesti neuvotellaan yritysten sijoittumisasioista tai mahdollisista investoinneista. Tiedostamme sen

kehyskunta

Varautuminen kuuluu tiiviisti kunnan perustoimintaan ja se pohjautuu aina normaaliolojen rakenteille ja järjestelyille. Varautumalla erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin, luodaan valmiuksia hallita myös vaativampia tilanteita. Joissakin tapauksissa varautuminen pahimpien poikkeusolojen

kehyskunta

Asukasosallisuus, asiakasosallisuus, kuntaosallisuus, tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, toimintaosallisuus, päätöksenteko-osallisuus, arviointiosallisuus, jne. Ei ihme, että käytänkin ilmaisua ”osallisuus haastaa minua lähes päivittäin”. Kun osallisuutta avaa ja konkretisoi arkityöhön ja

kehyskunta

Siilinjärven kuntastrategiassa henkilöstön työhyvinvointi on yksi strategian kulmakivistä. Kunnassa on tehty useiden vuosien ajan päämäärätietoista ja suunnitelmallista työtä asian edistämiseksi. Meidän tavoitteena on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikainen parantaminen, jossa keskeistä on

kehyskunta

Kempeleen valtuusto hyväksyi vastikään uuden Kempele -sopimuksen, tahtotilan tulevaisuuden suunnasta ja toimintatavoista. Strategia valmisteltiin eri sidosryhmät vahvasti osallistaen. Linjauksille haluttiin mahdollisimman lavea kaikupohja. Se kantoikin hedelmää, osallistuminen oli läpi prosessin

kehyskunta

Suomen asukasluku on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana noin 400 000 asukkaalla. Samassa ajassa yli puolessa Suomen kuntia asukasluku on pienentynyt yhteensä 200 000 asukkaalla. Kasvavien kaupunkiseutujen asukasmäärä on lisääntynyt nykyisellä Helsingin asukasmäärällä, ja pahimmissa

kehyskunta

Ruskon kunnan strategiaprosessin yhteydessä lueskelin Pauli Juutin ja Mikko Luoman ajatuksia strategian laadinnasta ja strategioiden kehittymisestä aikojen saatossa. Sieltä bongasin ajatuksia herättävän tarinan. ”Nuori luutnantti lähetti toisessa maailmansodassa ryhmän miehiä tiedusteluretkelle