Eveliina Kiema-Majanen työskentelee Kuntaliitossa erityisasiantuntijana kestävän kehityksen parissa.

Kaupunkistrategia on kaupunkien johtamisen keskeisin työväline niin luottamushenkilöille kuin henkilöstöllekin. Strategia kertoo, mitkä ovat kaupungin toiminnan painopisteitä ja tavoitteita. Strategian tavoitteet ilmaisevat sen, miten kukin kaupunki haluaa minkäkin teeman puitteissa asemoitua