Ari Korhonen

Kirjoittaja on varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija Kuntaliitossa.

Ari Korhonen
Kirjoittaja

Alkuvuodesta 2021 julkaistuissa KuntaTurvan tutkimuksissa havaittiin uhka- ja väkivaltatilanteiden olevan nousussa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Väkivaltaa esiintyy sekä henkisenä että fyysisenä. Uhka- ja väkivaltatilanteen ovat yleisempiä yli

Ari Korhonen
Kirjoittaja

Monet kunnat ovat lähteneet koronakokemusten seurauksena kehittämään varautumistaan ja turvallisuudenhallintaansa. Oppaita ja koulutuksia kysytään ja turvallisuusaiheiset keskustelut keräävät runsaan kuulijajoukon verkkoseminaareissa. Kuntien turvallisuussuunnittelun tukemiseksi on tehty taustalla