Milloin ja miten hankintalaki soveltuu

Työsuhdepyörä ja hankintalaki

Kevään aikana olemme saaneet Julkisten hankintojen neuvontayksikköön paljon kysymyksiä siitä, miten henkilökohtaisten työsuhdepyörien hankinnassa sovelletaan – ja sovelletaanko – hankintalakia. Lähtökohtaisesti hankintayksikön tulisi kilpailuttaa henkilöstönsä työsuhdepyörien hankinta, jos hankintalain kynnysarvot ylittyvät.

Polkupyörä_Kuvituskuva

Hankinta vai hankintalain mukainen hankinta?

Työsuhdepyörän hankinta edellyttää, että työnantaja tekee sopimuksen pyörää välittävän toimittajan kanssa. Työsuhdepyörä ei ole veroetu, mikäli työntekijä ostaa tai vuokraa pyörän itse. Työntekijä voi vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan pyörän arvon ainoastaan silloin, kun työnantaja on maksanut pyörän toimittajalle. Lähtökohtaisesti hankintayksikön tulisi kilpailuttaa henkilöstönsä työsuhdepyörien hankinta, jos hankintalain kynnysarvot ylittyvät.

Markkinoilla ainakin kolme eri mallia

Neuvontayksikköön tulleiden kysymysten perusteella tällä hetkellä markkinoilla on ainakin kolme erilaista mallia työsuhdepyörien hankintaan:

  1. Työnantaja ostaa pyörän joltakin tarjoajalta ja vuokraa sen työntekijälle. Pyörän voi vähentää verotuksessa, kuten muissakin alla kuvatuissa malleissa.
  2. Työnantaja tekee leasing-sopimuksen pyöriä toimittavan tahon kanssa. Työntekijä voi valita pyörän leasing-toimittajan valikoimasta.
  3. Työnantaja tekee sopimuksen sellaisen ns. välittäjäyrityksen kanssa, jolla on sopimukset useamman pyöriä toimittavan yrityksen kanssa. Työntekijä valitsee pyöränsä näiden listalta, ja lasku osoitetaan työnantajalle toimittajan kautta. Pyörän arvon lisäksi työnantajalle voi koitua maksettavaksi myös hallinnointikuluja. Vaihtoehtoisesti kulut voidaan vähentää myös työntekijän palkasta.

Malleissa voi olla näiden ohella vielä eroja esimerkiksi sen suhteen, hankkiiko työnantaja pyörille huoltopalvelua tai vaikkapa henkilöstölle pyöräilyyn liittyviä varusteita. Työsuhdepyörillä on myös verotuksellinen katto, joka on tällä hetkellä 1200€ vuodessa.

Milloin hankintalaki ei sovellu

Mikäli valitulla tarjoajalla on käytössään pyöriä välittävien yrityksen valikoima, työntekijän valintaoikeus kuuluu hankintasopimuksessa ennakolta rajatun valikoiman piiriin.

Jos sen sijaan valikoimaa ei ole rajattu ja hankintayksikkö päättää tehdä sopimukset kaikkien sellaisten toimittajien kanssa, jotka täyttävät hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset eikä vertailua eri toimittajien välillä suoriteta, ei hankintalaki tule sovellettavaksi.

Kohti aurinkoista pyöräilykesää

Työsuhdepyörä on loistava etuus, erityisesti, kun sen käyttö on mahdollista muutoinkin kuin työmatkoilla. Kun hankintayksikkö päättää valita markkinoilta parhaan taikka parhaat työsuhdepyöräyritykset toimittajikseen, hankintalaki on hyvä pitää mielessä.