Henkilöstöuutisia Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä

Palveluksessanne avustava lakimies Anna Hirvonen

Nimeni on Anna Hirvonen ja olen neuvontayksikön uusi avustava lakimies. Valmistuin vuodenvaihteessa oikeusnotaariksi, ja perehdyin notaaritutkielmassani kiireperusteisten suorahankintojen käyttömahdollisuuksiin koronapandemian aikana. Notaaritutkielmani myötä minulle avautui mahdollisuus hakea Kuntaliitolle työskentelemään julkisten hankintojen parissa.

Tehtäviini neuvontayksikössä kuuluvat hankinnoissa sovellettavaan lainsäädäntöön liittyvä puhelin- ja sähköpostineuvonta, tiedonhaku sekä verkkosivutekstien laadinta. Osallistun myös Hankinta-Suomen työhön kansallisten julkisten hankintojen strategian toimeenpanossa, neuvontayksikölle osoitettujen toimenpiteiden kautta. Näiden lisäksi tapaatte minua tulevissa JHNY:n koulutuksissa.

Työskentelen neuvontayksikössä vuoden 2022 helmikuun loppuun, minkä jälkeen palaan maisteriopintojen äärelle Lapin yliopistoon.

Jo ensimmäisen työkuukauden aikana olen päässyt perehtymään laajasti erilaisiin kysymyksiin julkisista hankinnoista, joten odotan innolla kaikkea, mitä vuosi tuokaan tullessaan!