ESPD kokonaan sähköiseksi huhtikuussa

Tarjoajat ovat EU-hankinnoissa pystyneet hankintalain siirtymäsäännöksen nojalla jättämään täytetyn ESPD:n myös muussa kuin sähköisessä muodossa, mikäli hankintayksikkö on tämän tarjouspyyntöasiakirjoissa sallinut. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö haluaa muistuttaa, että siirtymäaika on loppumassa.

18.4.2018 alkaen ESPD on aina laadittava sähköisesti (hankintalain 87 § 3 momentti). Velvollisuus sähköisen ESPD:n käyttöön on sekä hankintayksiköllä että tarjoajalla: hankintayksikkö toimittaa sähköisen ESPD:n saataville hankinta-asiakirjojen ohessa, ja tarjoaja jättää täytetyn lomakkeen sähköisenä hankintayksikölle.

Hankintalain sähköistä tietojenvaihtoa koskevia 8 luvun säännöksiä sovelletaan muutoin vasta 18. päivästä lokakuuta 2018.

Lisää aiheesta