Hyppää pääsisältöön

CPV-koodien käyttö muuttuu HILMAn päivityksessä

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAan tehdään torstaina 6.9.2018 päivitys, minkä myötä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, liitteen E mukaisissa hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa voi käyttää vain yhden sopimuksen tyypin mukaisia CPV-koodeja.

Päivityksen jälkeen

 • tavarahankinnaksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain tavarahankintojen CPV-koodeja
 • palveluksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain palvelujen CPV-koodeja
 • rakennusurakaksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain rakennusurakan CPV-koodeja.

CPV-koodien ilmoittaminen 6.9.2018 alkaen

Hankintayksikkö ilmoittaa CPV-koodit jatkossa seuraavasti:

 1. Pääasiallisen CPV-koodin tulee vastata sopimuksen tyyppiä.
 • Hankintayksikön tulee ilmoittaa valittua palveluluokkaa vastaava CPV-koodi.
   
 1. Täydentävän nimikkeistön tulee vastata sopimuksen tyyppiä (hankintaa ei jaettu osiin).
 • Täydentävän nimikkeistön käyttö on hankintayksikölle vapaaehtoista. Jos sopimuksen tyypin mukaisia täydentäviä CPV-koodeja ei ole, täydentävää nimikkeistöä ei tule käyttää.
   
 1. Osa-alueilla ilmoitettavan CPV-koodin tulee vastata sopimuksen tyyppiä (hankinta jaettu osiin).
 • Hankintayksikön tulee ilmoittaa osa-aluetta parhaiten vastaava CPV-koodi. Jos soveltuvaa saman sopimuksen tyypin CPV-koodia ei ole, hankintayksikön tulee käyttää ilmoituksen pääasiallista CPV-koodia.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjediat CPV-koodien käytöstä

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on laatinut kuvalliset ohjeet CPV-koodien käytöstä EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa. Ohjediat ovat liitteenä CPV-koodit-sivulla.

Päivitys ei vaikuta kansallisten ilmoitusten CPV-koodien käyttöön

CPV-koodien käytön rajoitus ei koske kansallisia hankintailmoituksia. Kansallisissa hankintailmoituksissa voi jatkossakin käyttää eri sopimuksen tyyppien mukaisia CPV-koodeja. Pääasiallisen CPV-koodin tulee olla ilmoitetun sopimustyypin mukainen myös kansallisissa hankinnoissa.

Lisää aiheesta