Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaopas auttaa huomioimaan hankintojen uudet vaatimukset

Uusi ohjeistus antaa lisätietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja helpottaa sen huomioimista julkisissa hankinnoissa. Oppaan ovat laatineet yhteistyössä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö , Suomen Kuntaliitto ry, Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat Oy.

Tulevaisuudessa yksityisyyden suojan vaatimukset on otettava tarkasti huomioon jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Uuden oppaan tavoitteena on antaa konkreettisia ohjeita, joiden avulla hankintayksiköt voivat helpommin huomioida yksityisyyden suojan vaatimukset hankinnan kaikissa vaiheissa.

Keskeisenä teemana oppaassa on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistaminen tilanteissa, joissa ulkoinen sopimuskumppani tulee käsittelemään henkilötietoja hankintasopimuksen perusteella.

Ohjeistuksessa on kiinnitetty huomiota rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän asemaan ja velvollisuuksiin. Oppaassa on valmiita sopimuslausekkeita sekä vaatimusmääritelmiä käytännön työn helpottamiseksi.

Uusi asetus vaikuttaa esimerkiksi tietojärjestelmien hankintaan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tultua voimaan toukokuussa 2016. Asetus tulee sovellettavaksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan.

Julkaisu

Lisätietoja

  • Johtava lakimies Katariina Huikko, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, p. 050 566 4327
  • Lakimies Ida Sulin, Kuntaliitto ry, p. 050 563 3023
  • Johtava lakimies Jukka Hämäläinen, Hansel Oy, p. 0294 444 285
  • Lakimies Pauliina Juntunen, KL-Kuntahankinnat Oy, p. 050 360 9428