Upphandling inom social- och hälsovården


Upphandlingsförfarande

Konkurrensutsättning vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster sker genom ett förfarande som följer upphandlingslagens allmänna principer. Vid förfarandet ska…