Tidsfrister

Tidsfristtabell

Tabellen nedan innehåller tidsfrister som gäller för upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena.

Tidsfristtabell

* Från dagen efter den dag då upphandlingsannonsen skickades

** Från den dag då anbudsförfrågan skickades

 

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Servicepost upphandlingrådgivning

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

upphandling@kommunforbundet.fi

hankinnat