EU-upphandlingsförfaranden

Direktupphandling

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras så snabbt som möjligt.


Direktupphandling vid kompletterande beställning

Att delvis ersätta eller utvidga en tidigare leverans eller utrustning Direktupphandling är möjlig som kompletterande beställning när den ingås som en varuupphandling med den ursprungliga…