Soveltamisala

Yleiset hankintalainsäädännön soveltamisalan rajaukset (sv)

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.