EU-upphandling

Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.


Muun kuin sähköisen muodon käyttäminen tietojenvaihdossa

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Ei yleisesti saatavilla olevien välineiden käyttäminen (sv)

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Tietoturvallisuus (sv)

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Konkurrensutsättningssystem

Vid konkurrensutsättning kan den upphandlande enheten använda ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem till hjälp. Ur upphandlingslagens perspektiv bör man skilja mellan den elektroniska…