Definition av innehållet


Kampen mot karteller

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.

Sektorspecifika anvisningar

Under sektorspecifika anvisningar har sammanställts anvisningar, mallar och utredningar till stöd för fastställandet av upphandlingsinnehållet. De sektorspecifika mallarna har utarbetats främst av…