Annonsering

HILMA

HlLMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet på www.hankintailmoitukset.fi/sv/. I HILMA avfattas och publiceras annonser om EU-upphandling och nationell upphandling på finska eller svenska.

I HILMA avfattas annonser om upphandling som överstiger det nationella tröskelvärdet. Bland EU-annonser publiceras förhandsannonser, upphandlingsannonser och efterhandsannonser i HILMA. Övriga EU-annonser avfattas direkt på webbplatsen för Simap.

I Hilma fylls upphandlingsannonsen i elektroniskt. För att kunna fylla i annonsformuläret måste den upphandlande enheten registrera sig. Via HILMA får företag information om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. Att bläddra i annonserna och att använda sökmotorn är gratis och kräver ingen registrering. De nyaste annonserna finns på förstasidan.


Var hittar jag gamla HILMA-annonser eller anbudsförfrågningar?

Rådgivningsenheten får då och då förfrågningar om gamla upphandlingsannonser som publicerats i HILMA. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Servicepost upphandlingrådgivning

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

upphandling@kommunforbundet.fi

hankinnat