Annonsering

HILMA

HlLMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet på www.hankintailmoitukset.fi/sv/. I HILMA avfattas och publiceras annonser om EU-upphandling och nationell upphandling på finska eller svenska.

I HILMA avfattas annonser om upphandling som överstiger det nationella tröskelvärdet. Bland EU-annonser publiceras förhandsannonser, upphandlingsannonser och efterhandsannonser i HILMA. Övriga EU-annonser avfattas direkt på webbplatsen för Simap.

I Hilma fylls upphandlingsannonsen i elektroniskt. För att kunna fylla i annonsformuläret måste den upphandlande enheten registrera sig. Via HILMA får företag information om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. Att bläddra i annonserna och att använda sökmotorn är gratis och kräver ingen registrering. De nyaste annonserna finns på förstasidan.

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Servicepost upphandlingrådgivning

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

upphandling@kommunforbundet.fi

hankinnat