Definition av innehållet

Sektorspecifika anvisningar

Under sektorspecifika anvisningar har sammanställts anvisningar, mallar och utredningar till stöd för fastställandet av upphandlingsinnehållet. De sektorspecifika mallarna har utarbetats främst av andra organisationer.

Om du vill tipsa om en bra anvisning eller mall som fattas på webbsidorna, kan du vända dig per e-post till rådgivningsenheten för offentlig upphandling, upphandling@kommunforbundet.fi.


Energia (sv)

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Hyrning av personal och rekrytering

Hyrning av personal har jämfört med den privata sektorn använts relativt lite inom den offentliga sektorn. Att anlita hyrd arbetskraft är vanligast inom social- och hälsovården, stödtjänster,…

Jätehuolto (sv)

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.