Implementeringen av direktivet om elektronisk fakturering inleds

Kuvituskuva: ihminen kirjoittaa tietokoneella

Finansministeriet har 18.10.2017 tillsatt en arbetsgrupp för att bereda den nationella implementeringen av Europeiska unionens direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Arbetsgruppen har också i uppgift att granska den övriga nationella utvecklingen av elektronisk fakturering.

I direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling finns det bestämmelser om att den upphandlande enheten vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena framöver ska kunna ta emot elektroniska fakturor som följer en viss standard. Tidsfristen för det nationella genomförandet av direktivet går ut 27.11.2018.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling deltar i arbetsgruppens arbete med implementeringen av direktivet: ledande juristen Katariina Huikko som arbetsgruppens medlem och juristen Jonna Törnroos i sekretariatet. Arbetsgruppens mandattid är 1.10.2017–30.6.2018.

Närmare upplysningar

  • Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 09 771 2135, e-post Katariina.Huikko@kommunforbundet.fi
  • Jonna Törnroos, jurist, tfn 09 771 2674, e-post Jonna.Tornroos@kommunforbundet.fi