Ålands nya blankettlag i kraft 1.11.2017

Åland har nu implementerat EU:s upphandlingsdirektiv från år 2014. Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling (80/2017) och landskapslagen om Upphandlingsinspektionen (81/2017) har den 31 oktober 2017 publicerats i den åländska författningssamlingen. Båda landskapslagarna trädde i kraft redan den 1 november 2017.

Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling är en blankettlag. Detta innebär att man i lagen enbart konstaterar att rikets upphandlingslag (1397/2016) och försörjningslag (1398/2016) ska tillämpas på Åland. Blankettlagen ska dock tillämpas endast på upphandlingar som uppgår till minst de tröskelvärden som fastställs av EU.

Vad gäller upphandlingar under EU:s tröskelvärde har Åland däremot ingen lagstiftning. Upphandlingsförfarandena är beroende av var och en organisations egna upphandlingsanvisningar. Ålands landskapsregering har dock planer på att genom ny lagstiftning också reglera upphandling under EU:s tröskelvärde men över ett visst åländskt tröskelvärde.

Ny tillsynsmyndighet

Den nya tillsynsuppgift som påförts medlemsländerna genom EU:s upphandlingsdirektiv och som i rikets lag påförts Konkurrens- och konsumenverket ska på Åland skötas av en ny myndighet, Upphandlingsinspektionen. Upphandlingsinspektionen föreslås ett anslag om 120.000 euro i budgetförslaget för år 2018.

Närmare upplysningar

Jonna Törnroos, jurist, tfn 09 771 2674, e-post Jonna.Tornroos@kuntaliitto.fi