Sisällön määrittely

Toimialakohtaisia ohjeita

Toimialakohtaisiin ohjeisiin on koottu hankinnan sisällön määrittelyn avuksi ohjeita, malleja ja selvityksiä. Toimialakohtaiset mallit ovat lähinnä muiden organisaatioiden tekemiä.

Mikäli tiedät hyvän ohjeen tai mallin, joka sivustolta puuttuu, voit ilmoittaa siitä Julkisten hankintojen neuvontayksikön palveluosoitteeseen.


Koulukuvaus

Julkisten hankintojen neuvontayksikön usein kysyttyjä kysymyksiä on muun muassa koulukuvausten järjestäminen. Opetushallitus antoi asiasta suosituksen kesällä 2011. Kuntamarkkinat-tapahtumassa…

Tilapalvelut

Tilapalvelut käsittävät mm. kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelut sekä siivouspalvelut. Tilapalvelujen hankinnoissa hankintayksiköt kiinnittävät huomiota mm. uusien toimintatapojen kehittämiseen ja…

Kuljetukset ja liikenne

Kuntien kuljetuspalveluja hankitaan täydentämään joukkoliikennettä. Muun muassa koulukuljetukset, palveluliikenne ja asiointilinjat ovat kuntien hankintayksikköjen kilpailutuksen kohteita. Ne…

Viestintäpalvelut

Viestintäpalveluita ovat mm. viestintästrategioiden laatimispalvelut, markkinointiviestintä, verkkosivujen suunnittelupalvelut sekä graafisen suunnittelun palvelut. Viestintäpalvelujen hankinnat ovat…

Rakentaminen

Julkisten hankintojen tarkoittama rakennusurakka on talon-, maan- tai vesirakennustöiden taloudellinen tai tekninen kokonaisuus. Rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka…

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen hankinnassa korostuu palvelun laadun määrittäminen. Hankittavan palvelun laadun tarkka määrittäminen mahdollistaa asiakaslähtöisen ja hankinnan olosuhteet huomioon ottavan…

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden hankinnan tavoitteena on tyytyväinen terveyspalveluiden asiakas. Terveyspalveluiden hankinnassa on otettava huomioon mm. potilastietojen käsittelyn sekä rekisterinpidon…

Energia

Energiahankinnoissa haasteina ovat mm. hinnoitteluperusteiden ja hintamuutosperusteiden määrittely.  Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan…

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

Henkilöstövuokrausta on käytetty julkissektorilla yksityissektoriin verrattuna vähäisesti. Yleisimmin vuokratyövoimaa käytetään sosiaali- ja terveystoimessa, tukipalveluissa sekä toimisto- ja…

Jätehuolto

Kunta voi antaa jätehuollon järjestämistehtäviä ilman kilpailutusta mm. yhteislautakunnalle ja kuntayhtymälle, joissa kunta on mukana, sekä kuntien kokonaan omistamalle jätehuoltoyhtiölle. Palvelujen…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat