Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden hankinnan tavoitteena on tyytyväinen terveyspalveluiden asiakas. Terveyspalveluiden hankinnassa on otettava huomioon mm. potilastietojen käsittelyn sekä rekisterinpidon hankintasopimukselle asettamat vaatimukset.

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Julkaisuja ja ohjeita

Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Opas. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2012 Pdf. 34 sivua.

 

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely.

Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. 2012:4

 

Valtion hankintakäsikirja. Osa IV. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat.

Valtiovarainministeriö. 2017. Pdf. 22 sivua.

 

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat