Rakentaminen

Julkisten hankintojen tarkoittama rakennusurakka on talon-, maan- tai vesirakennustöiden taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on liitteessä B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Alla olevien julkaisuiden ja ohjeiden soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

 

Julkaisuja ja ohjeita


RAKLIn lomakkeet

Rakennustieto ry:n Sopimuslomake.net -palvelussa voi täytettäviä lomakkeita esikatsella veloituksetta, PDF-lomakkeen käyttö/hankinta on maksullista


Rakennusalan suunnittelun hinta-laatu arviointitaulukko

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry

 

Euroopan komission tuotekohtainen ohje rakentamishankinnoissa

Euroopan komissio 2009 –Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ( GPP) Training Toolkit – Rakentaminen

 

Euroopan komission tuotekohtainen ohje toimistojen kalustehankinnoissa

Euroopan komissio 2009 –Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ( GPP) Training Toolkit – Sisä- ja ulkotilojen kalusteet (PDF, 7s.)

 

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset (pdf)

Juhani Heljo, Eero Nippala. Tampereen teknillinen yliopisto, 2007

 

Rakentaminen ja rakennukset

Motiva

 

Korjaustieto

Ympäristöhallinto

 

Energiatodistus

Motiva

 

EU-laajuinen kestävän rakentamisen julkishankintaverkosto (eng)

SCI-Network

 

Koneluokittelu-järjestelmä

Koneyrittäjät ry ja Infra ry

 

Rakentamiseen liittyviä standardeja

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

 

Verkkosivustoja

Yhdyskunnat ja ympäristö

Kuntaliitto.fi

 

RAKLI

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

 

SKOL ry

Konsulttitoimistojen liitto

 

Kiinteistöalan Kustannus

Suomen Kiinteistöliitto

 

Rakennustieto

Rakennustietosäätiö RTS

 

SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto

 

Ohjeita infratyön teettämiseksi

Infra ry

 

RT

Rakennusteollisuus RT ry

 

RALA

Rakentamisen Laatu RALA ry

 

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat