europa.eu-sivusto

Komission täytäntöönpanoasetus 2016/7, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) käytännön soveltamista koskevasta tarkastelusta. Bryssel 17.5.2017 COM(2017) 242 final