Kuljetukset ja liikenne

Kuntien kuljetuspalveluja hankitaan täydentämään joukkoliikennettä. Muun muassa koulukuljetukset, palveluliikenne ja asiointilinjat ovat kuntien hankintayksikköjen kilpailutuksen kohteita. Ne hankitaan hankintalain mukaisesti.

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Julkaisuja ja ohjeita

Koulukuljetus
Koulukuljetuksiin osallistuu noin 22 prosenttia perusopetuksessa olevista oppilaista. Kuntaliitto, Opetus ja kulttuuri 

Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset
Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat

EU-komission tuotekohtainen ohje kuljetushankinnoissa (pdf)
Euroopan komissio – GPP Training Toolkit – osa 3: Hankintasuositukset - Kuljetukset (pdf, 20 s.) 

Henkilökuljetusopas, Silja Siltala (toim.)
Opas liikennepalvelujen hankintaan ja hankintalain soveltamiseen kuntien henkilökuljetushankinnoissa. Neuvontayksikkö on kirjoittanut oppaan hankintaosion. Saatavilla maksuton e-julkaisu sekä painettu julkaisu Kuntaliiton verkkokaupasta. Kuntaliitto, 2012
 
Koulukuljetusopas (pdf)
Opas koululaiskuljetusten kuljettajille ja kuljetusten tilaajille, tietoja ja käytännön ohjeita. Tekijät: Opetushallitus, liikenne- ja viestintäministeriö, 
Liikenneturva, Kuntaliitto, Poliisi, Linja-autoliitto ja Suomen Taksiliitto. (pdf, 39 s.), 2011. 
 
Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan / Lampinen, Ari 
Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen julkaisuja 1/2011 (pdf, 35 s.)  
 
Matkapalvelukeskusten liikennepalvelujen hankinta
Sisältää asiakirjamallit matkapalvelukeskusten liikenteen kilpailutukseen. Liikenne- ja viestintäministeriö (Julkaisuja 39/2008) 

Verkkosivustoja

Tavaraliikenne ja tavaraliikenneluvat
ELY-keskus

Joukkoliikenteen hankinnat
ELY-keskus

Joukkoliikennehankinnat
Liikennevirasto 

Joukkoliikenne
Motiva

Kuljetuspalvelut
Motiva 

Valitse auto viisaasti
Motiva

Ajoneuvohankinnat (pdf)
Motivan ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää henkilö- ja pakettiajoneuvohankintojen tarjouspyynnöissä. Motiva, päivitetty versio, joulukuu 2014 (pdf, 7 s.) 

Kustannuslaskuri
Autoliitto
 
Autovertaamo
Trafi

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat