Menettelytekniikat

Sähköiset luettelot

Sähköisellä luettelolla tarkoitetaan tapaa antaa tarjous sähköisen luettelon muodossa. Hankintayksikkö voi joko vaatia tai sallia, että tarjoukset esitetään sähköisen luettelon muodossa tai että niihin liitetään sähköinen luettelo. Kyseessä ei ole itsenäinen hankintamenettely, vaan pikemminkin tapa antaa tarjous luettelon muodossa.

Sähköisissä luetteloissa tiedot esitetään ja järjestetään tavalla, joka on yhteinen kaikille mukana oleville tarjoajille ja jota voidaan käsitellä sähköisesti. Esimerkiksi tuotteiden hintatiedot voidaan pyytää toimittamaan taulukon muodossa. Luettelon muodossa esitettäviin tarjouksiin voitaisiin liittää myös muita tarjousta täydentäviä asiakirjoja kuten testausraportteja. Edellytyksenä sähköisen luettelon käytölle on, että hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto toimitetaan sähköistä muotoa käyttäen.


Sähköisen luettelon käytöstä ilmoittaminen ja käyttö

Sähköisten luetteloiden käytöstä on mainittava hankintailmoituksessa. Lisäksi hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä luettelon muotoa, käytettäviä sähköisiä…

Sähköinen luettelo puitejärjestelyssä tai dynaamisessa hankintajärjestelmässä

Hankintayksikkö voi dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien hankintojen ja useamman kuin yhden toimittajan kanssa tehdyssä puitejärjestelyssä suorittaa puitejärjestelyyn perustuvan…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat