EU-hankinta

Menettelytekniikat

Puitejärjestely, sähköinen huutokauppa ja sähköiset luettelot ovat luonteeltaan sähköisissä tai yhdistetyissä hankinnoissa käytettyjä menettelytekniikoita.

Menettelytekniikat ovat luonteeltaan osia hankintamenettelystä, mutta eivät kuitenkaan itsenäisiä hankintamenettelyjä. Esimerkiksi sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää osana hankintamenettelyä sen viimeisessä vaiheessa.


Puitejärjestelyt

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä…

Sähköinen huutokauppa

Sähköisellä huutokaupalla tarkoitetaan toistuvaa menettelyä, jonka kuluessa tarjoajat esittävät hankintayksikölle uusia alennettuja hintoja tai tarjouksen sisältämiä tekijöitä koskevia uusia arvoja…

Sähköiset luettelot

Sähköisellä luettelolla tarkoitetaan tapaa antaa tarjous sähköisen luettelon muodossa. Hankintayksikkö voi joko vaatia tai sallia, että tarjoukset esitetään sähköisen luettelon muodossa tai että…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat