sv       Tulosta | pdf

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdotJYSE 2014

Vuonna 2009 käyttöön otetut julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) on päivitetty vuonna 2014. Kuntaliitosta päivitystyöryhmän jäsenenä on ollut lakimies Leena Hoppu-Mäenpää ja varajäsenenä lakimies Joonas Jännäri.

​Mitä uutta JYSE 2014:ssä?

Vuoden 2009 JYSE-ehtoihin verrattuna JYSE 2014 -ehdoissa merkittäviä muutoksia ovat seuraavat:

Vahingonkorvaukselle on tulossa yläraja. Korvausvastuun enimmäismäärä on viisi kertaa hankintasopimuksen arvo. Aikaisemmin vahingonkorvauksella ei ollut lainkaan ylärajaa.

JYSE 2014 PALVELUT -ehdoissa on uusi kohta, jonka mukaan palveluntuottajalla on velvollisuus korvata sopimuksen vastaisella menettelyllä kolmannelle aiheuttamansa vahinko. Tähän vastuuseen ei sovelleta edellä mainittua vastuunrajoitusta. Ehdon tarkoituksena on selkeyttää palveluntuottajan korvausvastuuta ja korvausvaatimuksen käsittelyyn liittyviä menettelytapoja palveluntuottajan ja tilaajan välillä. Tarkoituksena on, että tilaaja ei toimi asiassa välikätenä, vaan palveluntuottaja hoitaa asian suoraan vahingonkärsijän kanssa.

Hinta ja hinnanmuutokset -kohta on muuttunut radikaalisti. Aikaisemmissa JYSE 2009 -ehdoissa hinta oli kiinteä, ellei toisin ollut sovittu, joten hinnan muuttaminen oli mahdollista vain, jos osapuolet olivat sopineet hinnan olevan kiinteä ainoastaan määräajan. JYSE 2014 -ehtojen mukaan hinta on kiinteä ainoastaan ensimmäiset 12 kuukautta, minkä jälkeen sopijapuolet voivat ehdottaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavaa hinnanmuutosta. Sopijapuolilla on kolme kuukautta aikaa neuvotella hinnoista. Erona aiempiin ehtoihin on, että nyt molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus hinnanmuutosneuvotteluiden kariuduttua. Hinnanmuutos ei tule voimaan, jos sopimus irtisanotaan ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa ja irtisanomisajalla noudatetaan voimassa olevia hintoja.

Muina muutoksina mainittakoon, että viivästyksestä ja virheestä aiheutuvia seuraamuksia on pyritty selkeyttämään kokoamalla ne omiksi kappaleiksi.

Kuntaliiton yleiskirje tiivistää ehdot

Kuntaliitto on tiedottanut yleiskirjeellä ehdoista ja uudistusprosessin kulusta. Yleiskirje sisältää myös kartelleja koskevan sopimussakkoehdon, jota ei otettu mukaan JYSE-ehtoihin mutta jota kunnat voivat harkintansa mukaan käyttää.

JYSE-ehtojen toimivuutta kuntakentän näkökulmasta seurataan verkostoryhmässä.Sisältö tarkistettu:
21.3.2016 Hoppu-Mäenpää Leena

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Leena Hoppu-Mäenpää
johtava lakimies +358 9 771 2376, +358 40 5808 777

Palvelusähköposti hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi


Leena Hoppu-Mäenpää johtava lakimies
Puhelin:
+358 9 771 2376 
Matkapuhelin:
+358 40 5808 777 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
palvelusopimukset
JYSE-ehdot
sopimusoikeus
sopimushallinta
kuluttaja-asiat
vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille

Palvelusähköposti hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi 

 Muualla verkossa

 
 

 Kunnat.net

 
 

 Vanhat! ehdot

 
Huom. uusimmat ehdot vuodelta 2014