Tervetuloa!

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. JHNY ylläpitää verkkosivuja hankinnat.fi ja upphandling.fi.
 

Tilaa neuvontayksikön uutiskirje

Hankintainfo on Julkisten hankintojen neuvontayksikön sähköinen uutiskirje, jossa välitetään tietoa hankintalaista, kilpailuttamisesta, hankintamalleista ja -ohjeista sekä julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä.

Noin kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä Hankintainfo on suunnattu kunnissa ja valtiolla julkisten hankintojen parissa työskenteleville sekä muille hankinta-alan toimijoille. Kaikki kiinnostuneet voivat tilata maksuttoman uutiskirjeen.