Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. JHNY ylläpitää verkkosivuja hankinnat.fi ja upphandling.fi.